• 2_slide-10.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png

In Memoriam: Henny de Klerk (1956 - 2022)

Hennie de Klerk

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat op 2 maart j.l. Henny de Klerk, na een kort ziekbed is overleden. Henny was de laatste jaren actief betrokken als scheidsrechter en daarvoor als speler bij het senioren softbalteam.

Wij kennen Henny als een zeer betrokken, flegmatieke persoonlijkheid die altijd bereid was zijn steentje bij te dragen bij het welslagen van onze wedstrijden. En zo zal hij ook in onze herinnering voortleven.

Bij de start van de competitie, begin april, zullen de thuisspelende heren- en damesseniorenteams nogmaals stil staan bij dit ook voor ons grote gemis.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe in deze intens verdrietige tijd.

Bestuur HSV Houten Dragons