• 2_slide-10.png
 • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
 • 4_spierenvoorspierenbanner.png
 • 5_slide2016.png
 • 6_slide-6.png
 • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Het afgelasten van een wedstrijd gebeurt niet door een consul, maar is de verantwoordelijkheid van de umpire. Hiermee dient terughoudend te worden omgegaan. Is het bijvoorbeeld als gevolg van hevige regenval of onweer echt niet verantwoord om te spelen, dan dient het Wedstrijdsecretariaat hiervan direct op de hoogte te worden gesteld. Is deze niet bereikbaar, dan dient de wedstrijdsecretaris van de tegenstander te worden ingelicht (zie KNBSB site).

 1. Indien je als umpire voor een ingeplande wedstrijd onverhoopt toch niet kunt scheidsen, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Doe dit ruimschoots op tijd! 
 2. De umpire dient bij voorkeur 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, maar uiterlijk 15 minuten daarvoor.
 3. De umpire dient de honken (die door de coach van het thuis spelende team zijn uitgezet) te controleren. De afmetingen van de velden per leeftijdscategorie zijn op het schema in de kleedruimte of de kantine aangegeven.
 4. De coach zorgt ervoor dat voor aanvang van de wedstrijd alle umpires over minimaal 1 frisdrank beschikken. Deze zijn te vinden in het materiaalhok op het honkbalveld.
 5. In het materialenhok ligt ook de scheidsrechterstas met scheidsrechtersbenodigdheden (masker, bodyprotector, legguards, teller, protestformulieren, formulieren voor strafcommissie, reserve wedstrijdformulieren).
  De umpire is verantwoordelijk om al het gebruikte materiaal na afloop weer in de tas te doen en te overhandigen aan de coach. Eventuele defecten dienen direct bij de Materiaalcommissie gemeld te worden. Er zit een checklist in de scheidsrechterstas.
 6. De coach dient voor het verlaten van het veld te controleren of het spelmateriaal inclusief de scheidsrechterstas zich bevinden in een afgesloten ruimte (kleedruimte of materiaalhok).
 7. Na afloop van de wedstrijd ondertekent de umpire het wedstrijdformulier. Het formulier moet eerst zorgvuldig worden nagekeken op volledigheid, leesbaarheid en juistheid, zodat onnodige boetes vermeden worden.
 8. De coach levert het formulier nog dezelfde dag in bij het Wedstrijdsecretariaat door deze te deponeren in de brievenbus in het clubgebouw naast de bestuurskamer. Op de brievenbus staat aangegeven welke van HSV Houten Dragons is.