• 2_slide-10.png
 • 5_HD_Hemelvaartstoernooi_2024_Web_Streamer_966x123px_v1.png
 • 5_slide2016.png
 • 6_slide-6.png

Protocol gebruik foto en video-opnamen

Tijdens alle door de vereniging georganiseerde activiteiten mogen foto en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.

Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

 1. wedstrijden, trainingen en toernooien;
 2. overige activiteiten;

 

Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor.

 

Bij het gebruik van opnamen voor publicitaire doeleinden is ongeacht het medium dat wordt gebruikt (waaronder de website, social media, kranten, flyers etc) niet vereist dat vooraf toestemming wordt gevraagd aan de personen die worden afgebeeld of hun ouders. Het is ook niet vereist dat betrokkenen hierover worden ingelicht. Bij de publicatie van deze opnamen kunnen namen van afgebeelde personen worden gebruikt.
Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het publicitair gebruik van foto’s en video-opnamen en/of het gebruiken van (voor- en achter-) namen van henzelf, dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur.

 

Een trainer en/of coach kan filmopnamen (laten) maken van zijn/haar team en individuele spelers omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van en gebruiken van foto en video opnamen voor dit doel dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur.

 

Privacy regels website

 De volgende privacyregels gelden voor onze website (www.houtendragons.nl):

 1. De vereniging Houten Dragons beheert de website www.houtendragons.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de Honk- & Softbalvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.
 2. Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij HSV Houten Dragons. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
 3. Op de website kunnen teamfoto’s worden geplaatst met daarbij vermeld de voor en achternaam van de leden.
 4. Bij de openbaarmaking van foto’s en video’s van leden,  kunnen namen van de leden worden vermeld.
 5. Contactgegevens van leden worden niet op het vrij toegankelijke deel van de website geplaatst tenzij het gaat om bestuurs- of kaderleden die als contactpersoon fungeren en zij met de vermelding van hun contactgegevens hebben ingestemd.
 6. Het protocol zal op de website worden weergegeven.

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van juni 2012 en aangepast in de bestuursvergadering van 27 oktober 2016.

 

AAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. DE HOUTEN DRAGONS EN HAAR WEBMASTERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR IEDERE VORM VAN SCHADE (OP WELKE WIJZE DAN OOK) DIE IS ONTSTAAN AANGAANDE/BETREFFENDE DE WEBSITE VAN DE HOUTEN DRAGONS.