• 2_slide-10.png
  • 5_HD_Hemelvaartstoernooi_2024_Web_Streamer_966x123px_v1.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png

De vereniging staat voor de drie belangrijke kernwaarden die zijn vastgelegd in het motto  Samen met Plezier Presteren. Die drie kernwaarden en de samenhang ertussen geven richting aan de manier waarop we als verenigingsleden met elkaar en anderen omgaan. Ze zijn beschreven in het gelijknamige beleidsplan. In dat beleidsplan worden niet alleen deze belangrijke kernwaarden omschreven maar is ook vastgelegd dat de vereniging ernaar streeft in een alle opzichten veilige omgeving te willen bieden.

 

De vereniging onderschrijft dan ook de door de KNBSB opgestelde gedragscodes voor Sporters en die voor Trainers/coaches en begeleiders. De vereniging brengt deze actief onder de aandacht van leden en ouders van jeugdleden en verwacht dat zij de in de codes opgenomen gedragsregels actief aan elkaar voorleven.

Gedragscode voor sporters

Gedragscode voor trainers/ coaches en begeleiders

 

Wat te doen als het mis gaat?

In veel gevallen zullen leden elkaar zelf aanspreken op een respectvolle omgang met elkaar en derden. Voor zover dat minder goed lukt kunnen leden zich tot de coach, trainer of begeleider van het betreffende team of een lid van de technische commissie wenden. Er kunnen natuurlijk ook omstandigheden zijn waarin het meer voor de hand ligt een lid van het bestuur te benaderen.

Als je er als lid niet uitkomt met het kader of het bestuur, of als je vindt dat je ervaringen hiervoor te persoonlijk of te gevoelig zijn, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. Hij of zij zal alle voorgelegde kwesties vertrouwelijk behandelen.