• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

meerpaalregels-alcohol

Per 1 jan is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dat betekent dat er vanaf dat moment op sportcomplex De Meerpaal (maar ook in andere sportkantines, supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol meer verkocht wordt aan mensen onder de 18 jaar.

Wie zelf onder de 18 is, mag namelijk geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten. Naast clubhuizen en sportkantines vallen daar dus ook de straat, het café, parken, buurthuizen etc. onder. De overheid past de wet aan omdat zij jongeren wil beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol (zie bericht op de site van het Houten Cafe “Jongeren en alcohol”).

Alcoholgebruik tot 25 jaar kan de opbouw van de hersenen flink beschadigen en daarnaast ook andere organen. Tevens kan alcohol drinken op jongere leeftijd leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd. De overheid wil de overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken. Zie voor meer informatie www.nix18.nl


Wat verandert er op sportcomplex de Meerpaal?

  • vanaf 1 jan 2014 schenken wij geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen daarom vragen naar een ID, zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen.
  • barmedewerkers kunnen het legitimatiebewijs vragen aan jongeren die er jonger uitzien dan 25 jaar. Hierdoor kunnen we beter garanderen dat we geen alcohol verkopen onder de 18 jaar.
  • het zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan, ongeacht de leeftijd
  • een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is. Mocht dit wel gebeuren zal het bestuur een sanctie opleggen aan de persoon boven de 18 jaar en de persoon onder de 18 jaar.
  • er worden geen kratten en/ of kannen bier meer verkocht op zaterdag en aan jongeren onder de 18 jaar helemaal niet meer.

De gemeente Houten controleert of verenigingen zich aan de wet houden. De sportclubs kunnen een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in het gebouw van de Meerpaal alcohol bij zich hebben (open of gesloten blikje of flesje) een boete krijgen. Zij hebben dan namelijk alcohol in hun bezit in de openbare ruimte en dat is strafbaar onder de 18 jaar.
Wij denken nog na hoe we verder kunnen met het organiseren van de jeugdfeesten op de Meerpaal. Daar zal uiteraard geen alcohol meer worden geschonken. Van maandag t/m zaterdag wordt er nog steeds geen alcohol geschonken voor 16.00 uur en op zondag voor 12.00 uur.

Als Bestuur, barteam en de gebruikers op sportcomplex de Meerpaal ondersteunen wij de boodschap dat het normaal is om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken. Wij moeten ons natuurlijk houden aan de wet en hopen op begrip en medewerking van jeugd, ouders, coaches en trainers. Een verantwoord alcoholbeleid kunnen wij namelijk niet alleen, dat doen we met z'n allen. Mocht u iemand zien die onder de 18 jaar toch alcohol drinkt of bij zich heeft, spreek elkaar daarop aan! Anders kost het ons allen geld!

Met vriendelijke groeten,

Mark Heukels (HCH Bestuurslid Horeca)
Bestuur Houten Dragons